Anniskelupassi

Anniskelupassi on ravitsemisalan oppilaitoksen antama todistus siitä, että henkilö hallitsee alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset ja ohjeet. Anniskelupassi tarvitaan, mikäli henkilö työskentelee anniskelupaikan vastaavana hoitajana tai hänen sijaisenaan ja kun hänen osaamisensa perustuu työkokemukseen. Anniskelupassi suoritetaan ravitsemisalan oppilaitoksen järjestämässä anniskelupassitestissä.

Anniskelupaikan vastaava hoitaja

Anniskelupaikan vastaava hoitaja ja hänen sijaisensa ovat anniskeluluvan haltijan ohella velvollisia huolehtimaan siitä, että anniskelupaikassa noudatetaan alkoholilain säännöksiä. Vastaavalla hoitajalla ja hänen sijaisillaan tulee olla koulutuksen tai työkokemuksen kautta hankittu riittävä ammattitaito. Koulutuksen kautta hankittu riittävä ammattitaito edellyttää vähintään yhden vuoden päätoimista ravitsemisalan koulutusta, jos opetusohjelmaan sisältyy alkoholijuomien anniskeluun liittyvää opetusta ja käytännön harjoittelua. Yhden vuoden opintojen katsotaan tarkoittavan yhden lukuvuoden, eli yhdeksän kuukauden opintoja. Opetusohjelmaan sisältyvällä käytännön harjoittelulla tarkoitetaan vähintään yhden kuukauden työharjoittelua anniskelutehtävissä.

Työkokemuksen kautta hankittu riittävä ammattitaito edellyttää vähintään kahden vuoden päätoimista työskentelyä alkoholijuomien anniskelussa ja ravitsemisalan oppilaitoksen antamaa todistusta (anniskelupassi) siitä, että henkilö hallitsee alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset. Anniskelupaikassa, jossa anniskellaan yksinomaan käymisteitse valmistettuja enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia (C-luvalliset anniskelupaikat), riittää vastaavan hoitajalle tai hänen sijaiselleen pelkkä anniskelupassi osoittamaan riittävää ammattitaitoa.

Lisätietoja anniskelupaikan vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisestä ja anniskelupassin suorittamisesta löydät Valviran julkaisusta Ohje anniskelupaikan vastaavasta hoitajasta ja tämän sijaisista

Tietoa anniskelupassitestistä

Anniskelupassi suoritetaan tekemällä ravitsemisalan oppilaitoksen järjestämä anniskelupassitesti. Anniskelupassitesti ja sen rakenne ja tehtävätyypit vaihtelevat oppilaitoksittain, mutta testi perustuu aina Alkoholiasiat ravintolassa -julkaisuun (ks. lisää Materiaali-sivulta). Anniskelupassitestin läpäisyyn vaadittavat pistemäärät vaihtelevat myös oppilaitoksittain. Anniskelupassitesti on sama kaikille osallistujille riippumatta anniskelupaikan anniskeluoikeuksista (A, B tai C).

Anniskelupassitestiin tullessaan osallistujan on todistettava henkilöllisyytensä osaamistestaajalle. Kun anniskelupassitesti on läpäisty, testin järjestänyt oppilaitos postittaa virallisen anniskelupassin osallistujalle noin 2–4 viikon kuluessa testipäivästä.

Anniskelupassitestin sisältö

Ravitsemisalan oppilaitosten laatimat anniskelupassitestit perustuvat Valviran Alkoholiasiat ravintolassa -julkaisuun. Anniskelupassitestin osa-alueisiin kuuluu:

 • Alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset
 • Anniskeluluvan myöntämisen edellytykset
 • Alkoholijuomien hankinta anniskeluun ja alkoholijuomien käsittely anniskelutoiminnan loppuessa sekä muut kuin anniskeluun tarkoitetut alkoholijuomat anniskelupaikassa
 • Anniskelualue ja sen muuttaminen, aukioloaika ja anniskeluaika
 • Alkoholijuomien annoskoot ja mitat
 • Velaksi anniskelu ja laskun/kuitin antaminen
 • Anniskelupaikan järjestys, alaikäiset ja päihtyneet
 • Vastaava hoitaja ja muu henkilökunta
 • Alkoholijuomien mainonta ja hinnoittelu
 • Alkoholikirjanpito ja raportointivelvollisuus
 • Anniskelun omavalvonta
 • Viranomaisvalvonta ja sanktiot
 • Henkilökunnan ja järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet
 • Järjestyksen ja viihtyisyyden turvaaminen ja oikeus asiakasvalintaan
 • Päihteiden vaikutus käyttäytymiseen ja päihtyneiden ja selvästi häiritsevästi käyttäytyvien asiakkaiden käsittely, sisäänpääsyn estäminen, anniskelun keskeyttäminen, alkoholipaikasta poistaminen ja voimankäyttö, vastaavan henkilökunnan oikeudellinen vastuu