Anniskelupassi

Anniskelupassi on ravitsemisalan oppilaitoksen antama todistus siitä, että henkilö hallitsee ja tuntee alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset, ohjeet ja lainsäädännön. Anniskelupassi tarvitaan, mikäli henkilö työskentelee anniskelupaikan vastaavana hoitajana tai hänen sijaisenaan. Anniskelupaikan vastaava hoitaja ja hänen sijaisensa ovat anniskeluluvan haltijan ohella velvollisia huolehtimaan siitä, että anniskelupaikassa noudatetaan alkoholilain säännöksiä. Lisätietoja anniskelupaikassa työskentelystä ja sen vaatimuksista löydät Valviran julkaisusta Anniskelupaikan henkilökunta.


Anniskelupassi suoritetaan ravitsemisalan oppilaitoksen järjestämässä anniskelupassitestissä tai todistuksen voi saada myös suoraan hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnon, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon sekä matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella oppilaitoksesta.

Tietoa anniskelupassitestistä

Anniskelupassi suoritetaan tekemällä ravitsemisalan oppilaitoksen järjestämä anniskelupassitesti. Anniskelupassitesti ja sen rakenne ja tehtävätyypit vaihtelevat oppilaitoksittain, mutta testi perustuu aina Alkoholijuomien anniskelu -julkaisuun (ks. lisää Materiaali-sivulta). Anniskelupassitestin tehtävien ja pisteiden määrät vaihtelevat myös oppilaitoksittain. Valviran ohjeen mukaan oppilaitoksen on laadittava vähintään 30 kysymyksen mittainen testi, jonka voi katsoa suoritetuksi kun oikeita vastauksia on vähintään 80 %.

Anniskelupassitestiin tullessaan osallistujan on todistettava henkilöllisyytensä osaamistestaajalle. Kun anniskelupassitesti on läpäisty, testin järjestänyt oppilaitos postittaa virallisen anniskelupassin osallistujalle noin 2–4 viikon kuluessa testipäivästä.

Anniskelupassitestin sisältö

Ravitsemisalan oppilaitosten laatimat anniskelupassitestit perustuvat Valviran Alkoholijuomien anniskelu -julkaisuun. Anniskelupassitestin osa-alueisiin kuuluu:

  • Anniskelutoiminta
  • Alkoholijuomien markkinointi ravintolassa
  • Valvonta ja seuraamukset
  • Anniskeluluvan hakeminen
  • Lupa- ja valvontamaksut