Anniskelupassi - Usein kysytyt kysymykset

Kuka tarvitsee anniskelupassin?

Voiko anniskelupassin suorittaa alle 18-vuotias?

Voiko alle 18-vuotias toimia vastaavana hoitajana?

Miten anniskelupassin voi suorittaa?

Miten anniskelupassiin tarvittava työkokemus todennetaan?

Mitkä osa-alueet anniskelupassin haltijan tulee hallita?

Minkälainen on anniskelupassitesti?

Pitääkö anniskelupassia suorittaessa käydä koulutus?

Miten ilmoittaudun anniskelupassitestiin?

Mikä on anniskelupassitestin hinta?

Kuinka valmistaudun anniskelupassitestiin?

Mitkä ovat hyväksyttyjä henkilöllisyystodistuksia?

Mitkä dokumentit eivät kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen?

En läpäissyt anniskelupassitestiä. Miten saan tietää väärin/oikein menneet vastaukset?

Olen kadottanut anniskelupassini. Mitä teen?

Kuinka kauan virallisen anniskelupassin saaminen kestää?

Kuinka kauan anniskelupassi on voimassa?

Jos on aikaisemmassa työtehtävässä toiminut anniskelu vastaavana, tarvitseeko Valviralle uudelleen todentaa, että on jo kaksi vuotta työkokemusta anniskelutehtävistä?

Mikä on anniskelupassi?

Anniskelupassi on ravitsemisalan oppilaitoksen antama todistus siitä, että henkilö hallitsee alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset ja ohjeet.

Kuka tarvitsee anniskelupassin?

Anniskelupassi tulee olla suoritettuna niillä henkilöillä, joilla vastaavan hoitajan pätevyys on saavutettu työkokemuksen kautta. C-luvallisessa anniskelupaikassa vastaavana hoitajana toimiminen edellyttää anniskelupassia ja työkokemusta tai koulutusta ei sen lisäksi tarvita.

Voiko anniskelupassin suorittaa alle 18-vuotias? Voiko alle 18-vuotias toimia vastaavana hoitajana?

Kyllä voi, mutta anniskelupaikassa alkoholijuomia tarjoilemassa ei saa käyttää henkilöä, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta, ellei hän ole hankkinut riittävää ammattikoulutusta (AlkoA 27 §). Koulutus on riittävä vasta, kun vähintään vuoden mittainen päätoiminen ravitsemisalan koulutus on suoritettu ja se on sisältänyt alkoholijuomien anniskeluun liittyvää opetusta ja käytännön harjoittelua. Yhden vuoden opiskelu tarkoittaa käytännössä yhden lukuvuoden eli yhdeksän kuukauden opiskelua.

Jos henkilö ei ole täyttänyt 18 vuotta, mutta hänellä on tutkintotodistus esimerkiksi tarjoilijan koulutuksesta, hän voi itsenäisesti työskennellä anniskelupaikassa ja olla myös määrättynä vastaavan hoitajan tehtävään.

Miten anniskelupassin voi suorittaa?

Anniskelupassin voi suorittaa ravitsemisalan koulutusta antavan oppilaitoksen järjestämässä anniskelupassitestissä. Anniskelupassitestit ovat oppilaitoskohtaisia, joten anniskelupassitestien sisältö, kuten kysymystyypit, kysymysten määrä, ja anniskelupassitestin läpäisyyn vaadittava pistemäärä, voivat vaihdella. Pääsääntöisesti anniskelupassitestit koostuvat oikein/väärin -väittämistä. Anniskelupassi on mahdollista suorittaa kirjallisesti tai tietokoneella oppilaitoksesta riippuen.

Miten vastaavana hoitajana toimimiseen tarvittava työkokemus todennetaan?

A- tai B-luvan anniskelupaikassa anniskelupaikan vastaavan hoitajan vaadittava työkokemus tai koulutus todennetaan työnantajalle. Jos pätevyys perustuu työkokemukseen, tulee työnantajalle esittää työtodistukset ja anniskelupassi. Mikäli pätevyys perustuu koulutukseen, esitetään työnantajalle tutkintotodistus tai opintosuoritusote. C-luvallisessa anniskelupaikassa pelkkä anniskelupassi riittää vastaavana hoitajana toimimiseen.

Työkokemus tai koulutus todennetaan ensin työnantajalle, joka anniskelulupia toimipaikalle hakiessaan/päivittäessään lähettää listan anniskelupaikan vastaavista hoitajista ja sijaisista sekä heidän pätevyytensä osoittavat todistukset hyväksyttäväksi aluehallintovirastolle. Lopullisen hyväksynnän tekee aluehallintovirasto.

Anniskelupaikan tulee säilyttää määräys anniskelupaikan vastaavista hoitajista ja hänen sijaisistaan toimipaikassa. Määräyksestä tulee käydä ilmi, kuka toimii vastaavana hoitajana ja minkälainen sijaisuusjärjestys on. Lisäksi pätevyyteen oikeuttavat todistukset tulee voida tarvittaessa esittää anniskelupaikassa.

Jos olen aikaisemmassa työtehtävässä toiminut vastaavana hoitajana, tuleeko työkokemus todentaa uudelleen?

Todistuksia ei tarvitse toimittaa lupaviranomaisille, kun vastaava hoitaja vaihtaa työpaikkaa, mutta todistukset tai niiden kopiot tulee löytyä ja olla anniskelupaikassa viranomaisten nähtävillä. Anniskelulupa viranomaisena toimii aluehallintovirasto. Todistukset vastaavan hoitajan ja hänen sijaistensa pätevyydestä lähetetään lupaviranomaiselle vain silloin, kun anniskelulupaa haetaan.

Mitkä osa-alueet anniskelupassin haltijan tulee hallita?

Anniskelupassitesti perustuu Valviran materiaaliinAnniskelupassitestissä käsitellään alkoholilainsäädäntöä ja juomatietoutta. Anniskelupassitesti on samanlainen A-, B- ja C-luvan mukaisesti toimiville vastaaville hoitajille STTV:n määräysten mukaisesti. Löydät linkit materiaaliin Materiaali-sivulta.

Anniskelupassitestin osa-alueet ovat:

 • Anniskelutoiminta
 • Alkoholijuomien mainonta ravintoloissa
 • Valvonta ja seuraamukset
 • Anniskeluluvan myöntäminen
 • Lupa- ja valvontamaksut

Minkälainen on anniskelupassitesti?

Anniskelupassitestit koostuvat pääsääntöisesti oikein/väärin -väittämistä. Anniskelupassitestit ovat oppilaitoskohtaisia, joten niiden sisältö, kuten kysymystyypit, kysymysten määrä, ja anniskelupassitestin läpäisyyn vaadittava pistemäärä, voivat vaihdella. Anniskelupassi on mahdollista suorittaa kirjallisesti tai tietokoneella oppilaitoksesta riippuen.

Anniskelupassitesti perustuu Valviran Alkoholiasiat ravintolassa -materiaaliin. Löydät linkit materiaaliin Materiaali-sivulta.

Pitääkö anniskelupassia suorittaessa käydä koulutus?

Anniskelupassin suorittamiseksi ei tarvitse käydä koulutusta, mutta koulutuksiin osallistuminen on hyvä tapa valmistautua anniskelupassitestiin.

Miten ilmoittaudun anniskelupassitestiin?

Anniskelupassitestiin ilmoittautuminen onnistuu Anniskelupassit.fi:n etusivun testilistauksesta. Anniskelupassitestin hinnat ja maksutavat ovat oppilaitoskohtaisia.

Mikä on anniskelupassitestin hinta?

Anniskelupassitestin hinnat ja maksutavat ovat oppilaitoskohtaisia. Uusintatesti on usein ensimmäistä anniskelupassitestin testikertaa edullisempi. Hinnat ja maksutavat ovat näkyvillä jokaisen anniskelupassitestin kohdalla.

Kuinka valmistaudun anniskelupassitestiin?

Anniskelupassitesti perustuu Valviran Alkoholiasiat ravintolassa -materiaaliin. Löydät linkit materiaaliin Materiaali-sivulta. Suosittelemme valmistautumaan anniskelupassin suorittamiseen huolellisesti. Voit harjoitella anniskelupassitestiin helposti harjoittelusivustolla Harjoittele.fi

Järjestämme anniskelupassin koulutus- ja testitilaisuuksia myös räätälöitynä ryhmille ja yrityksille. Lähetä tarjouspyyntö!

Mitkä ovat hyväksyttyjä henkilöllisyystodistuksia?

Mitkä dokumentit eivät kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen?

 • Vanhentunut ajokortti, passi, henkilötodistus
 • Kuvallinen Suomen Kela-kortti
 • Suomen sotilaspassi
 • Oleskelulupakortti (ilman passia)
 • Vastaanottokeskuksen asiakaskortti
 • Passin, henkilötodistuksen ym. muun dokumentin kopiot
 • Henkilöllisyystodistukset, joista puuttuu koko nimi, koko sosiaaliturvatunnus, tai jonka valokuva on helppo vaihtaa

En läpäissyt anniskelupassitestiä. Miten saan tietää väärin/oikein menneet vastaukset?

Anniskelupassitestin osaamistestaaja ei saa luovuttaa alkuperäisiä tai kopioituja anniskelupassitestejä, anniskelupassitestin kysymyksiä tai vastauksia testiin osallistuneille tai muille henkilöille (Valvira). Voit käydä läpi anniskelupassitestisi vastauksia henkilökohtaisesti osaamistestaajan kanssa heti anniskelupassitestin päättymisen jälkeen niin halutessasi. Erillisiä tapaamisia emme valitettavasti voi tällä hetkellä järjestää.

Olen kadottanut anniskelupassini. Mitä teen?

Valvira ei pidä rekisteriä suoritetuista anniskelupasseista. Mikäli anniskelupassi katoaa, voi ota yhteyttä anniskelupassin myöntäneeseen oppilaitokseen.

Kuinka kauan virallisen anniskelupassin saaminen kestää?

Anniskelupassin myöntänyt oppilaitos postittaa virallisen anniskelupassin 2–4 viikon kuluessa anniskelupassitestin suorittamisesta.

Kuinka kauan anniskelupassi on voimassa?

Anniskelupassi on voimassa toistaiseksi. Uusi alkoholilaki on voimassa 1.3.2018 alkaen. Jos olet suorittanut anniskelupassin ennen sitä, sinun ei tarvitse uusia testiä 1.3.2018 jälkeen.