Anniskelupassi: mikä se on ja miten se hankitaan?

Anniskelupassi on dokumentti, joka osoittaa henkilön pätevyyden ja osaamisen alkoholijuomien anniskelua koskevissa säännöksissä, ohjeissa ja lainsäädännössä. Passi on välttämätön, erityisesti niille, jotka työskentelevät anniskelupaikoissa vastaavina hoitajina tai heidän sijaisenaan. Anniskelupaikan vastaava hoitaja ja hänen sijaisensa varmistavat, että anniskelupaikassa noudatetaa suomalaista alkoholilakia.

miten anniskelupassi hankitaan


Anniskelupassin hankkiminen

Anniskelupassi voidaan hankkia suorittamalla anniskelupassitesti ravitsemisalan oppilaitoksen järjestämänä. Testi vaihtelee hieman oppilaitoksesta riippuen, mutta sen perusta on aina Valviran julkaisema "Alkoholijuomien anniskelu" -julkaisu. Testin tarkoituksena on arvioida osallistujan tietämystä ja taitoja alkoholilainsäädännön noudattamisessa. Valviran ohjeiden mukaisesti testin tulee sisältää vähintään 30 kysymystä, ja se hyväksytään, kun oikeita vastauksia on vähintään 80 prosenttia.


Anniskelupassitestin sisältö

Anniskelupassitestissä käsitellään seuraavia keskeisiä osa-alueita:

1. Anniskelutoiminta: Testi arvioi tietämystä alkoholijuomien anniskeluun liittyvistä käytännöistä ja säännöksistä.

2. Alkoholijuomien markkinointi ravintolassa: Anniskelupaikan vastaavan hoitajan on oltava tietoinen alkoholijuomien markkinoinnin säännöksistä.

3. Valvonta ja seuraamukset: Osallistujalta odotetaan tietämystä alkoholilain noudattamisen valvonnasta ja mahdollisista seuraamuksista.


Vaikka Valviran ohjeistukseen sisältyi aiemmin anniskeluluvan hakeminen ja lupa- ja valvontamaksut, nämä osa-alueet on poistettu virallisesta ohjeistuksesta oppilaitoksille vuoden 2022 keväästä alkaen.

Anniskelupassitestin suorittaminen ja hyväksyminen antavat sinulle pätevyyden toimia vastaavana hoitajana anniskelupaikassa ja varmistavat, että paikassa noudatetaan tiukasti alkoholilain säännöksiä.


Miksi anniskelupassia tarvitaan?


Anniskelupassit voivat tuntua joistakin turhalta byrokratialta, mutta niillä on kuitenkin laajempi yhteiskunnallinen merkitys.


Anniskelupassin tarkoituksena on varmistaa, että alkoholia anniskelevilla henkilöillä on riittävä ymmärrys suomalaisesta alkoholilaista, vastuullisesta anniskelusta ja alkoholin kulutukseen liittyvistä riskeistä. Pyrkimyksenä on edistää turvallisempaa ja vastuullisempaa anniskelukulttuuria.


Alkoholin liiallinen kulutus voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia ja yhteiskunnallisia haittoja, kuten väkivaltaa, onnettomuuksia ja riippuvuutta. Anniskelupassi toimii välineenä näiden haittojen vähentämisessä, sillä se kannustaa anniskelualan ammattilaisia toimimaan vastuullisesti ja tarjoamaan asiakkailleen turvallisen ympäristön nauttia alkoholijuomista. Passin suorittaminen edellyttää ymmärrystä paitsi lainsäädännöstä, anniskelutilanteiden hallinnasta ja asiakaspalvelusta.


Lisäksi anniskelupassi antaa työnantajille ja asiakkaille varmuuden siitä, että heidän kanssaan toimivat henkilöt ovat päteviä ja sitoutuneita toimimaan vastuullisesti alkoholin anniskelussa. Tämä lisää luottamusta ja turvallisuudentunnetta sekä vahvistaa anniskelualan ammattilaisten arvostusta yhteiskunnassa.


Ota yhteyttä

Jäikö sinulle vielä jotain kysyttävää anniskelupasseihin liityen? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse tai puhelimitse.


Näet täältä kaikki tulevat anniskelupassitestit.

Tästä pääset oppimaan lisää anniskelusta.