Vastuullinen anniskelutoiminta – turvallisuuden tae ja hyvinvoinnin vahvistaja

Alkoholinkulutus on yhteiskunnallisesti merkittävä aihe, joka vaikuttaa monin eri tavoin ihmisiin, perheisiin ja koko yhteiskuntaan. Anniskelutoiminta, eli alkoholijuomien myynti ja tarjoilu ravintoloissa ja anniskelupaikoissa, on osa alkoholilain rajoittamaa ja tarkkaan valvottua elinkeinotoimintaa. Sen tarkoituksena on vähentää alkoholin kulutukseen liittyviä haittoja ja edistää turvallisuutta. Vastuullinen anniskelutoiminta on avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.


"Vastuullinen anniskelu on olennainen osa viihtyisää ja turvallista ravintolaympäristöä."


Alkoholilaki ja säännökset määrittelevät tarkasti, miten anniskelutoimintaa saa harjoittaa. Anniskelu tarkoittaa alkoholijuoman myyntiä nautittavaksi myyjän hallitsemissa tiloissa tai valvonnassa. Laki sallii alkoholijuomien myynnin, kun ne sisältävät yli 1,2 % ja enintään 80 % alkoholia. Anniskelulupa vaaditaan yli 2,8 % alkoholia sisältävien alkoholijuomien myyntiin.


Vastuullinen anniskelutoiminta alkaa jo ennen toiminnan aloittamista. Anniskelupaikkaa suunnitellessa on haettava aluehallintovirastolta anniskelulupa, joka on elinkeinonharjoittaja- ja toimipaikkakohtainen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on omavalvontasuunnitelman laatiminen. Suunnitelmassa on muun muassa kuvattava toimintamallit anniskelun lainmukaisuuden varmistamiseksi.


Mitä vastuullinen anniskelu tarkoittaa?

Vastuullinen anniskelu pitää sisällään muun muassa nämä aihealueet:

1. Henkilökunnan on noudatettava alkoholisäädöksiä: ei alle 18-vuotiaille, päihtyneille tai häiriökäyttäytymistä näyttäville.

2. Työnantajan on varmistettava, että henkilöstö tuntee vastuullisen anniskelun periaatteet ja ravintolan omat omavalvonnan käytännöt.

3. Työyhteisön on osattava ennaltaehkäistä ja hallita alkoholiin liittyviä konflikteja ja väkivaltaa.

Vastuullisessa ravintolassa on osaava ja asiakaslähtöinen tiimin, joka huolehtii sekä asiakkaiden että työntekijöiden hyvinvoinnista. Liiallinen alkoholin käyttö voi johtaa hankaliin tilanteisiin, joihin on puututtava. Työnantajan on tärkeää pitää työpaikka turvallisena pitämällä omavalvontasuunnitelmat ja turvallisuusohjeet ajan tasalla.

Mutta mitä hyötyä vastuullisesta anniskelutoiminnasta on?

 1. Auttaa ehkäisemään alkoholin liialliseen kulutukseen liittyviä haittoja.
  Ylenpalttinen alkoholinkäyttö voi johtaa terveysongelmiin, sosiaalisiin haittoihin ja jopa vakaviin onnettomuuksiin. Kun anniskelutoimintaa valvotaan tiukasti ja sen noudattaminen on lainmukaista, vähenee riski alkoholista johtuvien ongelmien syntymiselle ja kärjistymiselle.
 2. Edistää turvallisuutta ravintoloissa ja anniskelupaikoissa.
  Kun henkilökunta on pätevää ja vastuullista ja heillä on riittävät tiedot alkoholilainsäädännöstä, he osaavat toimia oikein haastavissakin tilanteissa. Päihtyneiden tai häiritsevästi käyttäytyvien asiakkaiden estäminen anniskelupaikoista on tärkeää, jotta tilat säilyvät turvallisina kaikille asiakkaille.
 3. Edistää yhteiskunnan hyvinvointia ja vähentää terveydenhuoltojärjestelmän kuormitusta.
  Liiallisen alkoholinkäytön seurauksena terveydenhuollon kustannukset kasvavat ja tämä voi vaikuttaa koko yhteiskunnan talouteen. Vastuullisen anniskelutoiminnan avulla voidaan ennaltaehkäistä alkoholin aiheuttamia terveyshaittoja ja säästää terveydenhuollon resursseja.
 4. Edistää positiivista yrityskuvaa ja asiakastyytyväisyyttä.
  Kun asiakkaat voivat luottaa siihen, että heidän turvallisuutensa on anniskelupaikassa etusijalla, he viihtyvät paremmin ja ovat todennäköisesti tyytyväisempiä palveluun. Tyytyväiset asiakkaat palaavat mielellään uudelleen ja suosittelevat paikkaa myös muille.

Vastuullinen anniskelutoiminta auttaa ehkäisemään alkoholin kulutukseen liittyviä haittoja, edistää turvallisuutta, vähentää terveydenhuollon kuormitusta ja lisää asiakastyytyväisyyttä. Vastuullinen anniskelutoiminta on siis kaikkien etu – niin asiakkaiden, yrittäjien kuin koko yhteiskunnankin kannalta.


Anniskelupassi on ravitsemisalan oppilaitoksen antama todistus siitä, että henkilö hallitsee ja tuntee alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset, ohjeet ja lainsäädännön - eli tietää vastuullisen anniskelun periaatteet ja tärkeyden!


Hanki itsellesi anniskelupassi ja osoita ammattitaitosi. Ilmoittaudu anniskelupassitestiin täältä!


Lähteet:

Alkoholijuomien anniskelu

Vastuullinen anniskelu ravintolassa